Bazar books
Kari Breirem

Kari Breirem

Kari Breirem er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Etter 25 års arbeidserfaring fra departement, direktorat og kommune tiltrådte hun stillingen som direktør i advokatfirmaet BA-HR høsten 1998. Etter å ha varslet om en forfalsket faktura, ble hun utsatt for internt press, trusler og ydmykelser som resulterte i avskjedigelse i all offentlighet i 2003. Breirem er senere blitt det norske symbolet på varsleren - uredd og sannhetssøkende.

Kari Breirem er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Etter 25 års arbeidserfaring fra departement, direktorat og kommune tiltrådte hun stillingen som direktør i advokatfirmaet BA-HR høsten 1998. Etter å ha varslet om en forfalsket faktura, ble hun utsatt for internt press, trusler og ydmykelser som resulterte i avskjedigelse i all offentlighet i 2003. Breirem er senere blitt det norske symbolet på varsleren - uredd og sannhetssøkende.

Print