Bazar books
Joseph Gelinek

Joseph Gelinek

Joseph Gelinek er et pseudonym på en spansk musikolog som har tatt sitt navn etter den virtuose pianisten som ble ydmyket av Beethoven i en duell i Wien på slutten av 1700-tallet.

Joseph Gelinek er et pseudonym på en spansk musikolog som har tatt sitt navn etter den virtuose pianisten som ble ydmyket av Beethoven i en duell i Wien på slutten av 1700-tallet. Som sitt alter ego er Gelinek også pianist, dessuten komponist og ekspert på Beethovens liv og verk. Han leverer jevnlig stoff til ulike media, men hans viktigste oppgave er å rekonstruere og popularisere Beethovens mindre kjente arbeider.

Print

Joseph Gelinek har skrevet