Bazar books
Eldri Steen og Liv Haugli

Eldri Steen og Liv Haugli

Eldri Steen er sykepleier og helsepedagog, og Liv Haugli er lege og spesialist i arbeidsmedisin.

Deres felles doktorgradsarbeid om kroniske muskel- og skjelettsmerter og selvforståelse danner grunnlaget for denne boken, som egner seg både for lekfolk og helsepersonell.

Print

Eldri Steen og Liv Haugli har skrevet